Přijímací zkoušky z angličtiny na vš

Už máte vybranou univerzitu? Čekají Vás zkousky z cizich jazyku na vs? Pomůžeme Vám připravit se na zkoušky z cizích jazyků online!

Obsah kurzu


4 ukázkových testů z AJ 1 modelový test z RJ
Kompletní zadánу pro přijímací řízení na VŠ
Zjistíte svůj výsledek a svou dobu řešení
U nesprávných odpovědí najdete odkaz na cvičení
Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠ
V rámci online kurzu si vyzkoušíte přijímací zkoušky nanečisto
DEMO TESTY KOUPIT

Obsah kurzu


2 ukázkové testy z AJ
Kompletní zadánу pro přijímací řízení na VŠ
Zjistíte svůj výsledek a svou dobu řešení
U nesprávných odpovědí najdete odkaz na cvičení
Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠ
V rámci online kurzu si vyzkoušíte přijímací zkoušky nanečisto
DEMO TESTY KOUPIT

Obsah kurzu


3 ukázkové testy z AJ
Kompletní zadánу pro přijímací řízení na VŠ
Zjistíte svůj výsledek a svou dobu řešení
U nesprávných odpovědí najdete odkaz na cvičení
Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠ
V rámci online kurzu si vyzkoušíte přijímací zkoušky nanečisto
DEMO TESTY KOUPIT

Obsah balíčku


2 ukázkové testy z AJ
Kompletní zadánу pro přijímací řízení na VŠ
Zjistíte svůj výsledek a svou dobu řešení
U nesprávných odpovědí najdete odkaz na cvičení
Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠ
V rámci online kurzu si vyzkoušíte přijímací zkoušky nanečisto
DEMO TESTY KOUPIT

Obsah kurzu


3 ukázkové testy z AJ
Kompletní zadánу pro přijímací řízení na VŠ
Zjistíte svůj výsledek a svou dobu řešení
U nesprávných odpovědí najdete odkaz na cvičení
Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠ
V rámci online kurzu si vyzkoušíte přijímací zkoušky nanečisto
DEMO TESTY KOUPIT

Obsah kurzu


3 ukázkové testy z AJ
Kompletní zadánу pro přijímací řízení na VŠ
Zjistíte svůj výsledek a svou dobu řešení
U nesprávných odpovědí najdete odkaz na cvičení
Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠ
V rámci online kurzu si vyzkoušíte přijímací zkoušky nanečisto U nesprávných odpovědí najdete odkaz na cvičení
Gramatická cvičení na základě přijímaček na VŠ
DEMO TESTY KOUPIT

Obsah kurzu


2 modelovích testů z minulých let na VŠE a 1 ukázkový test na UK s odpověďmi
Testy mají kompletní zadání, které je aktuální na VŠ
Zjistíte svůj výsledek a svou dobu řešení testů
VŠE testy si můžete procvičit zadání na poslouchání s audio materiálem a přečíst si text nahrávky pro samokontrolu
zde najdete jenom praktické testy
DEMO TESTY KOUPIT

Ukazkové testy z angličtiny online. Proč si zvolit tento kurz?

 • Modelové testy z cizích jazyků vycházejí ze skutečných přijímacích testů na vysokou školu
 • Všechny ukázkové i modelové testy mají kompletní zadání, které je aktuální pro přijímací řízení na VŠ
 • V instrukci ke vstupnímu testu najdete informaci o počtu potřebných bodů a čase na vykonání testu, dle požadavků příslušné vysoké školy a oboru.
 • K testům je nabízena řada gramatických a lexikálních příkladů na procvičení
 • Ušetříte svůj čas, procvičíte si pouze tu gramatiku, kterou potřebujete na zkoušce
 • Všechny ukázkové testy na VŠ jsou online, najdete zde i verzi pro tablety a mobilní telefony
 • Online příprava je dostupná non-stop 24 hodin, sedm dní v týdnu.
 • Tyto stránky poslouží i jako rychlokurz, pokud sepřipravujete na «poslední chvíli»
 • Neztrácíte čas ani peníze za dojíždění a docházku do prezenčních kurzů. Připravujte se na přijímačky, kdykoli máte čas a v pro Vás příjemném prostředí

Přijímačky na vš z angličtiny. Obsah kurzu.

 • Online kurz obsahuje přijímací testy s odpověďmi z minulých let podle Vámi vybrané univerzity
 • U všech vzorových testů najdete řešení a doporučenou dobu vypracování podle požadavků dané univerzity
 • Zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu vypracování modelových testů
 • Po vypracování testu uvidíte porovnání svých odpovědí se správnými
 • U nesprávných odpovědí najdete odkaz na několik příkladů na procvičení, abyste se dané chybě napříště vyhnuli
 • Nepotřebujete se učit celou anglickou gramatiku, procvičíte si pouze pravidlo, které neznáte
 • Udělejte si ukázkové online testy na VŠ a cvičení k přijímacím zkouškám
 • Zkuste si několik variant modelových či vzorových testů na fakultu, na kterou se hlásíte
Návod ke studiu v online kurzu neboli jak se efektivně připravit k přijímacím zkouškám na české vysoké školy
1. Na elektronickou adresu, kterou jste uvedli, vám bude doručen email s heslem a odkazem na webové stránky. Po obdržení našeho emailu získáte úplný přístup k online kurzům šesti předních vysokých škol České republiky.2. Naplánujte si dobu svého studia na našich webových stránkách, která vám bude vyhovovat, cca jednu až dvě hodiny. Doporučujeme systematickou přípravu.

3. Po vykonání testu uvidíte své výsledné body a čas, který jste k vykonání testu potřebovali. Nelekejte se, pokud čas vašich prvních testů bude delší, než je potřebný podle instrukcí , nebo když třeba získáte nižší počet bodů.

4. Po ukončení testu si porovnáte své výsledky se správným řešením. Správná odpověď bude vyznačena zeleně, nesprávná červeně. Ke všem úlohám je k dispozici nápověda v podobě stejnojmenného tlačítka. Pomocí této nápovědy najdete odpovídající pravidlo v internetových zdrojích.

5. U každé nesprávné odpovědi najdete odkaz na soubor cvičení. Soubory cvičení byly zpracovány na základě požadavků ke zkouškám z cizích jazyků na české vysoké školy.

6. Po přechodu na odkaz uvidíte soubor gramatických a lexikálních cvičení, určených k procvičení a osvojení příslušné úlohy. Projděte si uvedený soubor cvičení, vyhnete se tak podobným chybám při zkoušce.

7. Každý test si projděte několikrát v různých časových intervalech, alespoň jednodenních. Postupným opakováním každého testu uvidíte, jak se budou zlepšovat vaše výsledky – výsledný počet bodů a čas.

8. Test z českého jazyka pro cizince na VŠE obsahuje zvukovou nahrávku ve své první části. Text byl namluven českým rodilým mluvčím. Po vykonání celého testu uvidíte text zvukové nahrávky, který si můžete přehrávat a pročítat několikrát, abyste porozuměli slovní zásobě vyslechnuté nahrávky. Až si dostatečně osvojíte vyslechnutý text a zcela mu porozumíte, vykonejte poslechovou část testu ještě jednou.

9. Při procházení testu se snažte o to, aby vám zůstalo 15 minut do vypršení stanoveného času, protože při skutečné zkoušce budete muset vyplnit další údaje, dříve než začnete řešit samotný test.

10. Při řešení testu si pročítejte úlohy/otázky a řešení/odpovědi lehce nahlas, pomůže vám to pochopit, která varianta je správná.

11. Nezdržujte se doslovným překladem každého slova, pokuste se pochopit celkový smysl věty a teprve až potom detaily.

12. U neznámých slov hledejte nejdříve slovní základ, ten pro vás bude jednodušší a pochopitelný, snažte se přeložit základ slova, potom přemýšlejte o významu jeho dalších částí a syntetizujte překlad celého slova.

Přejeme hodně štěstí u zkoušek!

Přijímací testy z AJ na  VŠ s odpověďmi.  Jak zvládnete přijímačky na vysokou školu Vy?

Zde najdete ukázkové testy k přijímacím zkouškám z cizích jazyků z minulých let. Kompletní zadání přijímacích testů je umístěno online na stránkách. Využijte ukázkové testy na vš online pro přijímačky na VŠ z angličtiny i z dalších cizích jazyků.

Chcete vědět, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek na vysokou školu? Happy student

Na naší webové stránce si můžete udělat několik modelových testů z angličtiny na vš online a zjistit, kolik byste získali bodů a na který z oborů fakulty byste se v loňském roce dostali. Můžetesi tak zkusit přijímací zkoušky na VŠ nanečisto. Modelové testy vycházejí především z požadavků vysokých škol na jazykové znalosti u přijímacích zkoušek z aj na VŠ. K testům je nabízena řada gramatických a lexikálních příkladů na procvičení. Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠ. Procvičíte si pravidlo, které neznáte, abyste u přijímací zkoušky uspěli.Online cvičení představují ideální možnost k přípravě na přijímačky na poslední chvíli. Můžete si zvolit modelové testy z angličtiny online přímo na VŠ a fakultu, kam se hlásíte.