Chcete vědět, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek na univerzitu?

Jak zvládnete přijímačky z českého jazyka pro cizince na Univerzitu Karlovu nebo VŠE?

Už teď můžete udělat několik modelových testů z češtiny online a zjistit, kolik byste získali bodů. Stačí jenom začíst.

Ukázkový test ze vstupní zkoušky z Českého jazyka na VŠE pro uchazeče – cizí státní příslušníky.

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a Fakultě informatiky a statistiky, je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.

Úspěšné absolvování znamená, že uchazeč dosáhne minimálně 60 % bodů.

Na Fakultě podnikohospodářské úspěšné absolvování znamená, že uchazeč dosáhne minimálně 85 % bodů.