Онлайн курс подготовки к вступительным экзаменам по английскому языку в ČVUT. Курс включает:

Курс включает


2 теста по английскому языку.
Образцы тестов содержат требования вузов.
Вы сразу же узнаете свой результат и время.
После выполнения теста Вы сравните свои ответы с правильными.
К тестам представлен комплекс упражнений по грамматике и лексике английского языка.
 • 3 теста-образца по английскому языку;
 • 2 теста чешского языка Demo test
 • Тесты содержат задания, которые соотвествую требованию вуза на вступительных экзаменах;
 • В тестах указаны правильные ответы и время решения тестов согласно требованию ČVUT;
 • После решения тестов Вы сразу же увидете  Ваш результат: процентное соотношение правильных ответов и время решение теста;
 • По окончанию теста Вы сравните свои ответы с правильными;
 • Каждый неправильный ответ будет сопровождаться ссылкой на комплекс грамматических или лексических упражнений;
 • Комплекс упражнений был специально разработан для отработки вступительных тестов ČVUT ;
 • Благодаря нашему курсу, Вам не нужно учить полностью грамматику английского языка, Вы отработаете только тот материал, который  не знаете;
 • Курс предлагает Вам пройти несколько тестов вступительных экзаменов прошлых лет;
 • Онлайн курс полностью адаптирован для мобильных телефонов и планшетов;
 • Курс позволяет эффективно подготовиться к вступительным тестам в ČVUT
  в последний момент.

Přijímačky na vš z angličtiny.

  České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707. V současné době má ČVUT osm fakult a studuje na něm přes 23 000 studentů. Pro akademický rok 2015/16 nabízí ČVUT svým studentům 117 studijních programů a v rámci nich 457 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.ČVUT je držitelem prestižního ocenění Diploma Supplement Label,což znamená, že všichni naši absolventi automaticky a bezplatně získají Dodatek k diplomu v česko-anglické jazykové mutaci. Zdroj www.cvut.cz

 

Факультет Дни открытых дверей Дата подачи заявления BC Дата вступительного экзамена BC

ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

29. 1. 2019 a 2. 3. 2019 v Praze a 30. 1. 2019 v Děčíně do 30.4.2019 20.06.2019

ČVUT Fakulta architektury

8.11.2018 do 30/11/2018 ČVUT Fakulta akceptuje dva termíny Národních srovnávacích zkoušek: 21.1 – 28.1.2019 a 4.3 – 8.3/.2019

ČVUT Fakulta dopravní

01. 02. 2019 do 31.3.2019 od 3. června 2019 do 21. června 2019 Náhradní termín od 2. září 2019 do 13. září 2019

ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství

9. 2. 2019 do 31.3.2019 19. – 23. 6. 2019

ČVUT Fakulta informačních technologií

25. 1. 2018 a 24. 1. 2019 1. 1. – 31. 3. 2019 13. 6. 2018

ČVUT Masarykův ústav vyšších studií

25. 1. 2019 do 31.3.2019 10 – 14. 06.2019, náhradní termín v období 17.-21.06.2019

ČVUT Fakulta stavební

25. 01. 2019 a 26. 01.2019 01.01. – 31.03.2019 11. – 14.06.2019

ČVUT Fakulta elektrotechnická

26. 1. 2018 a 8. 2. 2019 do 31.3.2019 12. června 2019. O náhradní termín zkoušky (20. 6. 2019)